Tevékenységünk

A Magyar Fürdővárosok Szövetségének tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:

- Közös akciók szervezése, a rendelkezésre álló adatok cseréje és közös felhasználása.
- Tapasztalatok cseréje és közös találkozók megszervezése.
- Valamennyi állami és szakmai szervezettel jó kapcsolatra és konstruktív együttműködésre törekedés.
- Turisztikai kiállításokon és egyéb turisztikai szakmai fórumokon történő részvétel, tagjai részvételének elősegítése.
- Szakmai konferenciák rendezése.
- Szakmai kapcsolat kialakítása és kapcsolattartás az európai unió tagállamai és az európai unión kívül eső (harmadik) országok fürdőtelepülései önkormányzataival és azonos vagy hasonló célú civil szervezeteivel.